__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Women Of Europe Award

07-04-2008

Konference: Stop Trafficking Worldwide 

 

 

Velkomst ved Europa Kommissionen repræsentationschef: Fritz Von Nordheim Nielsen

 

 

Formand, Europas  Kvinders Pris: Inge Dahlgård

 

 

Næstformand, Europas  Kvinders Pris: Rina Valeur Rasmussen

 

 

Oplægsholderen: Britta Thomsen - Medlem af Europa-Parlamentet

 

 

Oplægsholderen: Karin Riis-Jørgensen - Medlem af Europa-Parlamentet

 

__________________________________________________________________________________________________________

Debat

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Oplægsholderen: Mette Frobenius - Stand-up komiker og erhvervsjurist

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Prisuddelingen 2008

Prisvinderen 2008:

 

 Instruktør Anja Dalhoff

       

 

Motivering for tildeling af Europas Kvinders Pris 2008 til Anja Dalhoff

Ved Inge Dahlgård, formand, Europas Kvinders Pris
 

Kære Anja, 
 

På den nuværende bestyrelses første møde den 4. december 2007 besluttede vi, at vi ville gøre menneskehandel – eller på nydansk trafficking – til et overordnet emne for vort arbejde i tiden fremover med et projekt som blev døbt ”Stoptrafficking-worldwide”. Denne konference kan siges at være projektets ”kick-off-konference”. 
 

En af baggrundene for projektet er Europarådets konvention mod menneskehandel, der trådte i kraft den 1. februar 2008. Konventionen er en omfattende traktat, der sigter på at

 
Det var derfor også indlysende i år at satse på en kvinde, der foruden at have levet op til de fundamentale kriterier for at modtage prisen også og har ydet en indsats indenfor temaet menneskehandel. 
 

Og Anja, du får Europas Kvinders Pris 2008, fordi du med dine film har formået at sætte fokus på menneskehandel ikke blot i Danmark men også på europæisk og globalt plan. Med tildelingen af prisen til dig vil vi vise, at vi støtter og værdsætter det vigtige human arbejde, du udfører, et arbejde der føjer sig som hånd i handske til Europarådets konvention. 
 

Dit arbejde fylder - både i bredden og i dybden. Du bevæger dig rundt i Danmark, i Europa og her ikke mindst i de Øst-europæiske lande, samt i Afrika, og blandt dine hovedtemaer i disse år er kvindehandel, salg af børn og salg af organer, alle grufulde aspekter af menneskehandelen. 
 

Filmen ”Når månen er sort” blev udvalgt af et films- og distributionsselskab i London, der hedder Journeyman Picture, og i samarbejde med dem lavede du en udvidet udgave af filmen – den fik navnet ”Trapped”. Her ser vi stærke – for ikke at sige uafrystelige – billeder fra København, Spanien og Nigeria – af ofre for menneskehandel. Journeyman Picture sagde om denne film: Hvis du kun skal se én film i år, så se denne”. Og der er mange, der har set den og får den at se. Den er vist på CNN i serien ”Worlds Untold Stories”, og foruden til CNN er den solgt til norsk, finsk, hollandsk, italiensk og polsk TV. Den har været på filmfestival i Göteborg og Estland, og den er blevet vist for 300 baltiske politifolk på en konference i Finland.

I Danmark har du selv holdt foredrag og vist filmen for mangeartede målgrupper, både fagfolk og et mere bredt sammensat publikum. 
 

En anden bemærkelsesværdig film angående menneskehandel er ”Natasha is not for sale”. Her er der tale om en forebyggende film, der blev produceret sideløbende med ”Når månen er sort”, og den vises nu i Ukraine, Hvide Rusland og Moldova, lande hvor menneskehandel florerer. I disse lande vises den af frivillige ude i landsbyerne, og den giver de unge dér nogle redskaber til at gennemskue, om eventuelle jobtilbud er falske eller rigtige. Den bidrager også til at bevidstgøre de unge om, hvad Trafficking er med hensyn til tvunget arbejde i landbrug, byggeri, tiggeri og prostitution.   
 

Et tredje aspekt af dit arbejde, som jeg vil trække frem her, er, at du udbreder viden og bevidsthed om handel med indre organer, bl. a. i Øst-europa, hvor mennesker for eksempel sælger deres nyrer for at overleve, en frygtelig udnyttelse af mennesker i nød. Samtidig viser du også desperate mennesker i Danmark, der i årevis må vente på en nyre. Det får vi at se i en film, der er undervejs og som skal bruges i kampagner og på TV for at sætte fokus på dette problem, der hvert år koster menneskeliv. 
 

Med dit medium – dokumentarfilmen – fortæller du stærke historier, som kan nå andre målgrupper end det er muligt med det talte og skrevne sprog. Vi ved alle, at der er mange mennesker i verden af i dag – også i Europa - som har svært ved at læse, men billederne kan de forstå. Samtidigt vil jeg fremhæve, at du undgår det forenklede. Menneskehandel er et dybt kompliceret problem, som ikke har lette løsninger, og de løsninger, der skal findes skal gå på tværs af nationale grænser. 
 

Anja, tillykke med den symbolske pris og held og lykke med dit arbejde fremover. 
 

 

 

 

 

 

Juryen 2008 bestod af:


Inge Dahlgaard, formand for Europas Kvinders Pris i Danmark

Rina Valeur Rasmussen, næstformand for Europas Kvinders Pris i Danmark

Inge Genefke, IRCT Ambassadør og første danske vinder af Europas Kvinders Pris

Karin Valeur, kasserer for Europas Kvinders Pris

Widad Akrawi, forfatter, bestyrelsesmedlem i Europas Kvinders Pris

Karin Riis-Jørgensen, medlem af Europa-Parlamentet, bestyrelsesmedlem i Europas Kvinders Pris

Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet, bestyrelsesmedlem i Europas Kvinders Pris

Birgit Petersson, læge, psykiater, bestyrelsesmedlem af Europas Kvinders Pris

Bente Danneskjiold-Samsøe, professor, bestyrelsesmedlem af Europas Kvinders Pris

Yildiz Akdogan, folketingsmedlem, bestyrelsesmedlem i Europas Kvinders Pris

Moira Perrier, bestyrelsesmedlem i Europas Kvinders Pris

Poul Breyen, Europabevægelsen, Region Københavns Omegn

Elisabeth Møller Jensen, Direktør for Kvinfo

Lis Vastrup, lektor

Lone Chodavarapu, landsformand for Aktive Kvinder i Danmark

Britta Thomsen, medlem af Europa-Parlamentet

Lone Dybkjær, folketingsmedlem

Pernille Steensgaard, redaktør, Weekendavisen

Anita Bay-Bundegaard, redaktør, Politiken

Jane Korczak, Næstformand i 3f

 

 

 

          D. 7. April 2008

         

            Kommissionens repræsentation i Danmark

          Europa-Huset, Gothersgade 115, 1123 København K 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________